Obec Dětmarovice

Naše obec

 

Aktuálně z obce

 
19/06
2019

19.06.2019

Rodinné pasy pro volný čas

Milí rodiče,

vítám vás  u projektu Rodinné pasy Moravskoslezského kraje. Projekt Rodinné pasy je zaměřen na podporu rodin s dětmi do 18 let a to včetně rodin neúplných, náhradních i rodin tvořených partnerským svazkem bez složení manželského slibu. Registrací, která je zdarma, získáte možnost čerpat mnoho výhod a slev na zboží, služby či na aktivity s vašimi nejbližšími, s vašimi dětmi. Založení rodiny a výchova dětí je nejen velkou radostí a štěstím, ale zároveň i během na dlouhou trať a odpovědností, jejíž nároky jsou obecně vnímány jako samozřejmost. Rodiče se musejí na dlouhou dobu smířit se sníženým osobním i materiálním komfortem, musejí slevit ze svých potřeb a přání, neboť je čeká nelehký úkol, kterým je příprava dětí na spokojený a šťastný život. Odměnou jsou jim nejen větší či menší úspěchy dětí, ale především radost a naplnění ze společně stráveného času. Projekt Rodinné pasy má ambici vám alespoň částečně ulehčit s materiálním zajištěním rodinného života a umožnit neopakovatelné zážitky s vašimi blízkými na společných aktivitách a výletech. Podporou Rodinných pasů si vám Moravskoslezský kraj dovoluje vyjádřit svůj vděk a úctu, neboť věřím, že výchova dětí není samozřejmostí a hodnota rodiny je nedocenitelná.

S úctou

Jiří Navrátil, MBA

náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

     více     

18/06
2019

18.06.2019

Plošné opravy povrchů komunikací v obci Dětmarovice - ASFALT

Upozornění

Upozorňujeme občany, že v termínu od 20.6.2019 do 21.6.2019 budou probíhat přípravné práce a frézování na komunikacích dle přiložené mapky (úseky č. 1-6) a v termínu od 24.6.2019 do 30.6.2019 budou probíhat přípravné práce a pokládka asfaltu. 

Po dobu provádění opravy bude průjezd omezen! Komunikace budou označeny příslušným dopravním značením. Průjezd bude po celou dobu umožněn pouze vozidlům integrovaného záchranného systému.

V případě nepříznivého počasí nebo z důvodu technických překážek můžou být stavební práce přerušeny a termín dokončení posunut. 

Děkujeme za pochopení

Zhotovitel stavby: STRABAG s.r.o., o.z. Morava, oblast Sever, Ostrava

     více     

29/05
2019

29.05.2019

Přerušení dodávky elektřiny

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Dětmarovice,
které se bude konat:

26.06.2019 od 7:15 do 15:30 

27.06.2019 od 7:15 do 15:30

2.7.2019 od 7.15 do 15:30

3.7.2019 od 7.15 do 15.30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnu před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytne nutném rozsahu, a to z duvodu prací spojených se zajištením bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.

     více     

 

     Další aktuality